Đào tạo học viên thêu vi tính

@  Đào tạo:

– Nhận cài đặt phần mềm Wilcom 2006 chạy trên Winxp, Win7.

–  Dạy thiết kế mẫu trên phần mềm Wilcom. Thời gian học linh hoạt, học phí thấp .

@  Tư vấn:  

– Bạn mới đầu tư thêm máy thêu vi tính cho cơ sở,công ty may của bạn, những kiến  thức  về ngành thêu vi tính của bạn còn mới mẽ,  bạn cần có một người thực sự có kinh nghiệm để tư vấn mọi vấn đề về ngành thêu vi tính cho bạn…  Hãy liên lạc với việt pháp.